KONUŞMACILAR
MENÜ
ANA SAYFA KAVRAMSAL ÇERÇEVE PROGRAM KONUŞMACILAR YAYINI İNDİR İLETİŞİM
KONUŞMACILAR
Sidar Bayram
Sidar Bayram
Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde görsel-işitsel kayıtlar, insan hakları siyaseti ve adli bilimler ilişkisi üzerine doktora çalışmasını sürdürmekte. Eyal Weizman ve Thomas Keenan, Mengele'nin Kafatası: Adli Estetiğin Ortaya Çıkışı (Açılım Kitap, 2014) ve Eyal Weizman, Arendt'den Gazze'ye Ehvenişer Siyaseti: İnsancıl Şiddetin Kısa Tarihi (Açılım Kitap,2018) adlı kitapları çevirdi. Ayrıca Duygu Doğan ile birlikte Çatışmayı Kaydetmek: Arşivler, İnsan Hakları ve Toplumsal Mücadele (DEMOS Yayınları, 2018) adlı kitabı derledi ve çevirdi.
Katılacağı Konuşmalar:
Özlem Has
Özlem Has
1990 yılında İstanbul'da doğdum. Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde 2013 yılında tamamladıktan sonra, yüksek lisans derecemi "Necropolitics in OHAL: The State of Emergency Experience of Turkey (1987-2002)" master tezi ile Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Modern Türkiye Tarihi alanında 2017 yılında aldım. Akademik çalışmalarıma 2017 yılından itibaren Kopenhag Üniversitesi Cross-Cultural and Regional Studies bölümünde araştırmasını yapmakta olduğum "Structured Agencies of Paramilitaries in the Kurdish-Turkish Conflict: The JİTEM Case" doktora tezim ile devam etmekteyim.
Katılacağı Konuşmalar:
Hanife Kardelen Işık
Hanife Kardelen Işık
1991 yılında Ankara'da doğdu. Lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Eylül 2015'te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları yüksek lisans programına başladı. Uluslararası örgütler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve profesyonel olarak çalıştı. Geçmişle yüzleşme, toplumsal hafıza, hafızalaştırma ve barış kültürü inşası alanlarında çalışmaya devam ediyor.
Katılacağı Konuşmalar:
Yeşim Yaprak Yıldız
Yeşim Yaprak Yıldız
Dr. Yeşim Yaprak Yıldız, Goldsmiths, Londra Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. Ağırlıklı olarak insan hakları yüksek lisans programında ders veren Yıldız'ın çalışma alanları arasında devlet şiddeti, failler ve geçiş dönemi adaleti bulunmaktadir. Doktorasını 2018 yılında Cambridge Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Türkiye'de 1990'lı yıllarda Kürtlere yönelik devlet şiddeti faillerinin itirafları ve itiraf, hakikat ve sorumluluk arasındaki ilişki ile ilgili yazdığı tezle almıştır. Yıldız, yüksek lisans derecesini Warwick Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Düşünce programında ve lisans derecesini ise ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır. Akademik çalışmalarının yanısıra yerel ve uluslararası birçok insan hakları kuruluşunda çalışmıştır.
Katılacağı Konuşmalar:
Eylem Can
Eylem Can
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nde okudu. 2019 yılı sonuna kadar Adalet Arayana Destek Grubu gönüllüsüydü. 2012-2018 yıllarında İş Cinayetleri Almanağı'nı çıkaran ekipte yer aldı. Bir yurttaş olarak Adalet Arayan İşçi Aileleri ile dayanışmaya devam ediyor. Düzeltmen, editör olarak çalışıyor.
Katılacağı Konuşmalar:
İdil Önen
İdil Önen
İdil Önen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamladıktan sonra Central European Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu. 2017-2018 yılında çalışmalarına misafir araştırmacı olarak University of London, Institute in Paris'te devam etti. Bu dönem boyunca Dis-placing Politics adlı konferans serisini düzenledi. 2016 yılından bu yana askeri çatışma sonrası, kent ve kentin öznelerine odaklanan ve bu süreçleri yeni yöntemlerle belgelemeyi amaçlayan bağımsız uluslararası bir araştırma grubunda yer alıyor. Raoul Wallenberg Enstitüsü'nün İnsan Hakları Araştırma Programı kapsamında Diyarbakır, Sur 'da 2015 yılında yaşanan askeri operasyonlar sonrasında bölge sakinlerinin değişen kültürel, sosyal ve ekonomik hayatlarını incelediği bir araştırma yürüten Önen, çalışmalarına The Graduate Center, City University of New York, Coğrafya bölümünde doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.
Katılacağı Konuşmalar:
Tuğçe Tezer
Tuğçe Tezer
Şehir plancısı, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Araştırma Görevlisi. 2015-2018 yıllarında İş Cinayetleri Almanağı'nı çıkaran ekipte yer aldı.
Katılacağı Konuşmalar:
Aslı Ece Koçak
Aslı Ece Koçak
Aslı Ece Koçak 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Hampshire College'da Siyaset Bilimi alanında başladığı lisans eğitimini yarıda bırakarak 2012 yılının Aralık ayında Türkiye'ye döndü. Lisans eğitimine Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde devam etti, 2016 yılında bu bölümden üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programına başladı. Şahan Şahnur'un Sessiz Ricat romanı ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomore romanını karşılaştırdığı çalışmasıyla 2020 yılında yüksek lisansı tamamladı. Araştırma alanları arasında felaket yazını, tarih yazımı, tanıklık, cemaat ve vatandaşlık kavramları, geç Osmanlı döneminde vatandaşlık algısı, Osmanlı Ermeni edebiyatı ve hukuk felsefesi yer alıyor. Hrant Dink Vakfı bünyesinde Batı Ermenicesi dil çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılının Ocak ayından bu yana Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nde Proje Koordinatörü olarak çalışıyor. Türkiye'deki ifade özgürlüğü davalarında yaşanan adil yargılanma hakkı ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması süreci başta olmak üzere dernek kapsamında ifade özgürlüğü, haber alma hakkı, dijital özgürlükler ve hukukun üstünlüğü alanında hak savunuculuğu yapıyor.
Katılacağı Konuşmalar:
Tebessüm Yılmaz
Tebessüm Yılmaz
İstanbul Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi kürsüsünde başladığı doktora çalışmalarını, Berlin Humboldt Üniversite'si Diversity and Social Conflict programında sürdüren Tebessüm Yilmaz, kendisini feminist-aktivist-araştırmacı olarak tanımlıyor. Çalışma ve ilgi alanlarının arasında feminizm, Kürt çalışmaları, hafıza çalışmaları ve eleştirel sinema çalışmaları bulunuyor. Eşitlikçi, özgürlükçü, kapsayıcı ve güçlendirici feminist bilim anlayışını benimsiyor.
Katılacağı Konuşmalar:
Mehtap Tosun
Mehtap Tosun
Mehtap Tosun, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuş ve aynı süre içerisinde Ekonometri alanında çift anadal eğitimini tamamlamışır. Daha sonra araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Doktora çalışmaları sırasında misafir araştırmacı olarak 1 yıllığına Hollanda'da bulunan Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları bölümünde görevlendirilmiştir. 2019 yılında ODTÜ'den ayrılmış, doktora sonrası zorunlu hizmetini tamamlamak üzere Munzur Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümüne geçiş yapmıştır. Çalışmaları, toplumsal hafıza, toplumsal cinsiyet, etnisite ve kimlik siyaseti, devlet şiddeti ve güvenlik, modernleşme ve endüstrileşme, tarihsel sosyoloji ve çalışma sosyolojisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bu alanlarda araştırmalar yapmış, projeler yürütmüş olup çeşitli akademik dergilerde, derleme kitaplarda ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Katılacağı Konuşmalar:
Onur Aytaç
Onur Aytaç
Öğrencilik yıllarında Hafıza Merkezi'nin Hukuk Birimi çalışmalarına katılan Onur Aytaç, 2014 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin İletişim Fakültesi'nde Çift Anadal yapan Aytaç, 2015 senesinde de Radyo, Tv ve Sinema bölümünü bitirmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku ve Marmara Üniversitesi Sinema yüksek lisans programlarında eğitim almıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi'nde görev yapan Aytaç, 2017 Temmuz ayında Marmara Üniversitesi-Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Sinema programında yüksek lisansını "Film Festivallerinde Belgeseller ve Sansür: Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek ve Bakur" teziyle tamamlamıştır. Aytaç, Ekim 2017'den beri Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
Katılacağı Konuşmalar:
Berrin Demir
Berrin Demir
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul'da avukatlık yapıyor. 2019 yılı sonuna kadar Adalet Arayana Destek Grubu gönüllüsüydü. 2012-2018 yıllarında İş Cinayetleri Almanağı'nı çıkaran ekipte yer aldı. Davutpaşa patlamasından beri iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin gönüllü avukatlığını sürdürüyor.
Katılacağı Konuşmalar:
Elif Ege
Elif Ege
Elif Ege SUNY Buffalo Üniversitesi Global Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümünden Ocak 2020'de doktorasını aldı. Doktora tezinin başlığı "'CEDAW'ın Kriterleri' ve 'Yaşam Deposu' Arasında Müzakereler: Kürt ve Türk Kadınlarının Uluslararası İzleme Mekanizmaları Etrafındaki Mobilizasyonları"dır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları bölümünde tamamladı. Şu anda Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nda çalışmaktadır.
Katılacağı Konuşmalar:
Zelal Pelin Doğan
Zelal Pelin Doğan
Zelal Pelin Doğan, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra insan hakları, cezasızlık ve zorla kaybetme konularında sivil toplum ve devlet kurumlarıyla çalıştı. Şubat-Mayıs 2017 arasında Hafıza Merkezinde staj yaptı ve Kasım 2017-Ocak 2018 arasında Buenos Aires'teki ESMA'da değişim gönüllüsü olarak bulundu. 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programına başlamış olup, şu anda tez aşamasındadır. Ayrıca Ağustos 2018 yılından itibaren de Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğinde ifade ve basın özgürlüğü alanında avukat/hukukçu olarak çalışmakta ve sivil toplum çalışmaları yapmaktadır. Araştırma alanları arasında insan hakları hukuku ve karşılaştırmalı anayasa hukukunun yanı sıra Latin Amerika ve Türkiye'de toplumsal hareketler, hafıza politikaları, hakikat hakkı, geçiş dönemi adaleti de yer almaktadır.
Katılacağı Konuşmalar:
Esin Gülsen
Esin Gülsen
2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 2009-2016 yılları arasında Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Barış için Akademisyenler'in hazırladığı "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı metni imzaladığı için 2017 yılında KHK ile ihraç edildi. Halen ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde, kitlesel şiddet dönemleri sonrasında geçmişle yüzleşmede hafızalaştırmanın ve hafıza mekânlarının onarıcı rolü hakkındaki teziyle doktora çalışmasına devam ediyor. 2020 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun oldu ve Eylül 2020'de stajyer avukat olarak çalışmaya başladı.
Katılacağı Konuşmalar:
Göksu Özahıshalı
Göksu Özahıshalı
Göksu Özahıshalı, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra Central European Üniversitesi'nde Toplumsal Cinsiyer ve Kadın Çalışmaları alanında eğitim aldı. 2016 yılından bu yana askeri çatışma sonrası kentsel dönüşümüe odaklanan ve bu süreçlerin tanıklıklarını yeni yöntemlerle belgelemeyi amaçlayan bağımsız uluslararası bir araştırma grubunda yer alıyor. Hali hazırda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nde Kampanya ve Aktivizm Sorumlusu olarak görev alan Özahıshalı, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ hakları, azınlık hakları ve ayrımcılık karşıtı çalışmalar üzerine odaklanıyor. Raoul Wallenberg Enstitüsü'nün İnsan Hakları Araştırma Programı kapsamında Diyarbakır, Sur'da 2015 yılında gerçekleşen askeri müdaheler sonrası bölge sakinlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarının incelendiği bir araştırma yürütüyor.
Katılacağı Konuşmalar:
Elif Can
Elif Can
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. 2017 yılında École Normale Supérieure de Lyon'da Çağdaş Toplumların Analizi programını tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Güncel olarak aynı kurumda doktora düzeyinde eğitimine, Max Weber Araştırma Merkezi üyesi olarak devam etmektedir ve tez yazım aşamasındadır. Doktora tezi, lise öğrencilerinin tarihle ilgili sahip oldukları temsillere odaklanmaktadır. Doktora çalışmalarına paralel olarak, "Okulda Din, Ahlak ve Vatandaşlık Eğitimi: Karşılaştırmalı Toplumsal Tarih Yaklaşımları- Fransa, Brezilya, Türkiye, Iran" başlıklı seminer dizisinin yürütücülerinden biri olarak görev almaktadır. Aynı zamanda, genç araştırmacıları bir araya getirerek, sosyal bilimler ve sinema ilişkilerini incelemeyi hedefleyen "CinéGraphies" isimli topluluğun kurucu üyesidir.
Katılacağı Konuşmalar:
Duygu Doğan
Duygu Doğan
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Feminist örgütlerde ve insan hakları örgütlerinde çalıştı. 2018'den beri Meclis'te yasama danışmanı olarak çalışıyor. İnsan hakları alanında akademik ve toplumsal çalışmalar yürütmekte. Bağımsız araştırmacı olarak toplumsal cinsiyet, kadın hakları, çatışma süreçleri ve barış mücadelesi, devlet şiddeti, mahpus hakları, sosyal politika, alternatif toplumsal hareketler gibi konular üzerine çalışmaya devam ediyor. Sidar Bayram ile birlikte Çatışmayı Kaydetmek: Arşivler, İnsan Hakları ve Toplumsal Mücadele (DEMOS Yayınları, 2018) adlı kitabı derledi ve çevirdi.
Katılacağı Konuşmalar:
Gaye Kuas
Gaye Kuas
İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliği bölümünden mezun olmasının ardından yaklaşık 4 yıl boyunca üretim planlama ve ürün yönetimi alanlarında çalıştı. Bu dönemde medya ve iletişim alanında atölye ve eğitimlere katıldı, internet üzerinden ve basılı olarak yayın yapan gazetelere gönüllü olarak destek verdi ve bu alana yönelmek istediğine karar verdi. Şu anda Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları bölümünde sendikal yayınlar üzerine yüksek lisans tezini yazmakta ve Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta.
Katılacağı Konuşmalar:
Aslı Odman
Aslı Odman
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi gönüllüsü. Sosyalbilimci. MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Öğretim Görevlisi. asliodman.academia.edu
Katılacağı Konuşmalar:
Serdar Değirmencioğlu
Serdar Değirmencioğlu
1966'da Ankara Altındağ'da doğdu ve büyüdü. ODTÜ'de psikoloji okudu. Gelişim psikolojisi doktorasını Wayne Eyalet Üniversitesi'nde tamamladı; Northwestern Üniversitesi Sosyal Politika Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmalar yaptı. Çocukların katılım hakkı, çocuklarla demokrasi, çocuk ve gençlik politikaları yanı sıra, siyasi şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri üzerine çalıştı. Can Candan ile hazırladığı "3 Saat: Bir ÖSS Belgeseli" büyük beğeni topladı. Son kitapları, şehitlik miti ve etkileri, özel üniversiteler ve yükseköğretimin çöküşü ve borçlanmanın sosyal psikolojik etkileri üzerinedir. Her pazar Evrensel gazetesinde çocukları ilgilendiren meseleleri ele almaktadır. 2019'da Barış Psikolojisi Derneği başkanlığını yapmıştır. Eylül ayında Psychologists for Social Responsibility tarafından Josephine "Scout" Wollman Fuller Ödülü'ne layık görülmüştür.
Katılacağı Konuşmalar:
KAYIT
27 Kasım Cuma, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri çevrimiçi gerçekleşecek sempozyuma:
İLETİŞİM
Bizimle iletişime geçmek için:
Ömer Avni Mahallesi, İnönü Cad. No:14 Akar Palas Kat:1 Gümüşsuyu, 34427, İstanbul
0212 243 32 27
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek için: