TÜRKİYE'DE
GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ
Dönüşen Özneler, Yöntemler ve Araçlar
27-28-29 Kasım 2020
MENÜ
ANA SAYFA KAVRAMSAL ÇERÇEVE PROGRAM KONUŞMACILAR YAYINI İNDİR İLETİŞİM
TÜRKİYE'DE
GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ
Dönüşen Özneler, Yöntemler ve Araçlar
27-28-29 Kasım 2020
SEMPOZYUM YAYINI
Bu kitap, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından 27-29 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye’de Geçiş Dönemi Adaleti: Dönüşen Özneler, Yöntemler ve Araçlar” konulu sempozyumda sunulan bildirilerden oluşuyor. Konferansın başlığına da yansıdığı gibi kitaba katkı sunan çalışmalar, geçiş dönemi adaletini durağan, sınırları, özneleri, araçları ve amaçları belli bir süreç olarak değil, hem çehresi, hem katılımcıları hem de mekân ve talepleri dönüşebilen bir süreç olarak ele alıyor.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sempozyumun amacı, geçiş dönemi adaleti alanını geniş bir perspektifle ele almak, Türkiye'de yaşanan ağır insan hakları ihlallerine dair adalet ve hakikat taleplerini güncel gelişmeler ışığında tartışmak ve geçiş dönemi adaleti alanının dönüşen özneleri, yöntemleri ve araçlarına ilişkin bilgi üretimine katkı sağlamaktır.

KAYIT
27 Kasım Cuma, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri çevrimiçi gerçekleşecek sempozyuma:
SEMPOZYUM PROGRAMI
"Türkiye'de devletin farklı ve çoklu tür şiddetine maruz bırakılanların hakikat ve adalet arayışı geçiş dönemi adaleti perspektifinden nasıl ele alınabilir?" sorusu etrafında düzenlediğimiz çevrimiçi sempozyum üç gün sürecek, düzenlenecek 6 oturumda toplamda 16 tebliğ sunulacaktır.
1. OTURUM - CEZA YARGILAMALARINDA HAKİKAT VE ADALET
Kolaylaştırıcı - Ayşegül Doğan
Özlem Has
14:00 - 14:20
JİTEM Davaları Işığında Geçiş Dönemi Adaletini Tartışmak
Konuşmacılar: Özlem Has
Yeşim Yaprak Yıldız
14:20 - 14:40
Failin Sözü Bize Ne Söyler? Türkiye’de Siyasal Şiddetin Failleri, İfşaatları ve İtirafları
Konuşmacılar: Yeşim Yaprak Yıldız
Eylem Can Berrin Demir Aslı Odman Tuğçe Tezer
14:40 - 15:00
İş Cinayetleri Alanındaki Cezasızlıkla Hukuki Mücadele Emek Örgütlenmesinin Asli Unsurlarından Biri Haline Gelebilir Mi?
15:00 - 15:30
Sorular ve Cevaplar
2. OTURUM - SİVİL HAKİKAT ARAYIŞI, DÖNÜŞEN ÖZNELER VE MÜCADELE DENEYİMLERİ
Kolaylaştırıcı - Beril Eski
Aslı Ece Koçak Zelal Pelin Doğan
16:00 - 16:20
Yakın Türkiye Tarihinde Ermeni Toplumunun Hakikat Arayışı
Göksu Özahıshalı
16:20 - 16:40
12 Eylül Kadınları: Cunta Gölgesinde Sevgi, Değişim ve Karşı Eylemlilik
Konuşmacılar: Göksu Özahıshalı
Elif Ege
16:40 - 17:00
Bir Feminist Mücadele Pratiği Olarak Uluslararası Sözleşmeler Etrafından Geliştirilen Mobilizasyonlar
Konuşmacılar: Elif Ege
17:00 - 17:30
Sorular ve Cevaplar
1. OTURUM - ÇATIŞAN HAFIZALAR VE HAKİKAT ANLATILARI
Kolaylaştırıcı - Mehveş Evin
Hanife Kardelen Işık
14:00 - 14:20
Bir Karşı-Anıt Olarak 10 Ekim Anıt Ağaçları
Konuşmacılar: Hanife Kardelen Işık
Esin Gülsen
14:20 - 14:40
Bir Hafızalaştırma Örneği Olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi: Kimin Hafızası, Hangi Geçmişle Yüzleşme?
Konuşmacılar: Esin Gülsen
Elif Can
14:40 - 15:00
Tarih ve Hafıza Arasında Gençlik: Geçmişle Kurulan İlişkilere Kavramsal Bir Sorgulama
Konuşmacılar: Elif Can
15:00 - 15:30
Sorular ve Cevaplar
2. OTURUM - MEKAN, ŞİDDET VE HAFIZA
Kolaylaştırıcı - Işın Eliçin
Mehtap Tosun
16:00 - 16:20
Toplumsal Belleği ‘Restore’ Etmek: Dersim Askeri Kışlasının Müzeye Dönüşümü
Konuşmacılar: Mehtap Tosun
İdil Önen Göksu Özahıshalı
16:20 - 16:40
İki Şehrin Hikayesi: Sur’un Öncesi ve Sonrası
Konuşmacılar: İdil Önen , Göksu Özahıshalı
Serdar Değirmencioğlu
16:40 - 17:00
Kamusal Alanın Çatışma Belleği Olmaktan Çıkarılması ve Okul Adlarının Barışçıl Kılınması
Konuşmacılar: Serdar Değirmencioğlu
17:00 - 17:30
Sorular ve Cevaplar
1. OTURUM - HAKİKAT ARAYIŞINDA YENİ MEDYA ARAÇLARI VE DİJİTAL İMKANLAR
Kolaylaştırıcı - Beril Eski
Gaye Kuas
14:00 - 14:20
Unutuşa Karşı Direniş; Yeni Medyanın Olanakları ve Sınırlılıkları
Konuşmacılar: Gaye Kuas
Sidar Bayram Duygu Doğan
14:20 - 14:40
Görsel Kayıtlar Hesap Sorabilir Mi? İnsan Hakları Arşivleri ve Geçiş Dönemi Adaleti
Konuşmacılar: Sidar Bayram , Duygu Doğan
14:40 - 15:10
Sorular ve Cevaplar
2. OTURUM - HAFIZALAŞTIRMA ARACI OLARAK SİNEMA
Kolaylaştırıcı - Melis Behlil
Tebessüm Yılmaz
15:40 - 16:00
Hakikat ve Adalet Arayışında Bir İmkan Olarak Kürt Sineması
Konuşmacılar: Tebessüm Yılmaz
Onur Aytaç
16:00 - 16:20
Belgesel Sinemada Kişisel Olandan Toplumsal Belleğe Geçmişle Yüzleşme: Saroyan Ülkesi
Konuşmacılar: Onur Aytaç
16:20 - 16:50
Sorular ve Cevaplar
KONUŞMACILAR
Sempozyum konuşmacıları, tebliğ çağrımıza cevap olarak farklı disiplinlerden araştırma konuları ile başvurularını bize ulaştıran araştırmacılardan oluşuyor.
İLETİŞİM
Bizimle iletişime geçmek için:
Ömer Avni Mahallesi, İnönü Cad. No:14 Akar Palas Kat:1 Gümüşsuyu, 34427, İstanbul
0212 243 32 27
Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek için: